Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Gewijzigd op: 22 januari 2021
  • Onderwerp 
  • Leeftijd (op 31 december) 
  • Geslacht 
  • Perioden 
Overledenen
Totaal leeftijd
0 tot 65 jaar
65 tot 80 jaar
80 jaar of ouder
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
aantal
2001
140 37726 66747 06966 641
2002
142 35526 90046 80068 655
2003
141 93626 86345 46369 610
2004
136 55326 05443 40567 094
2005
136 40225 30642 91668 180
2006
135 37224 97841 63068 764
2007
133 02224 44740 82767 748
2008
135 13624 80240 18870 146
2009
134 23524 47439 99769 764
2010
136 05824 33940 44971 270
2011
135 74123 61140 13171 999
2012
140 81323 39841 37276 043
2013
141 24522 76141 64876 836
2014
139 22322 18441 30975 730
2015
147 13422 13743 66581 332
2016
148 99722 28744 36182 349
2017
150 21421 69444 42584 095
2018
153 36321 56845 97585 820
2019
151 88520 93545 94085 010
2020*
168 56621 64851 21895 700
Bron: CBS

Tabeltoelichting

INHOUDSOPGAVE

1. Toelichting
2. Definities en verklaring van symbolen
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen
4. Bronnen en methoden
5. Meer informatie

1. TOELICHTING

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 22 januari 2021:
De voorlopige cijfers van week 1 en 2 in 2021 zijn toegevoegd. 
De voorlopige cijfers van week 2 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 2. 

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN

Definities:

Bevolking
De bewoners van Nederland. 
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. 
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest.
Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.

Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Verklaring van symbolen:

niets (blanco)	: het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. 		: het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
*		: voorlopige cijfers
**		: nader voorlopige cijfers

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Relevante tabellen:
Overledenen; kerncijfers
Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Relevante artikelen:
Nieuwsberichten Sterfte per week

Meer informatie over de bevolking is te vinden op de themapagina Bevolking.

4. BRONNEN EN METHODEN

Trendbreuk nagekomen berichten 
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. 
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

De gegevens in de tabel zijn vanaf 2014 samengesteld met behulp van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

5. MEER INFORMATIE

Infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag / Heerlen
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Onderwerpen/classificaties