XMPP geen WhatsApp!

xmpp whatsapp facebook

Update: 15-05-2021

XMPP geen WhatsApp!

Een lelijk inkijkje in de asociale media

Goh, gebruik jij geen WhatsApp?

Nee, ik gebruik geen WhatsApp. Dat is niet omdat ik nog niet mee ben, zoals de Vlamingen zeggen, of omdat ik geen smartphone heb. Nee ik ben niet mee uit principe. Ik ben tegen, en iedereen, die de "Servicevoorwaarden van WhatsApp" 1 leest, zou tegen moeten zijn:

Over onze diensten

Adresboek. U verstrekt ons regelmatig de telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers en uw andere contactpersonen in het adresboek van uw mobiele telefoon. U bevestigt dat u bevoegd bent om deze nummers aan ons te verstrekken, zodat wij onze Diensten kunnen verlenen.

Dus met het installeren van de "WhatsApp" app op je smartphone geef je het bedrijf WhatsApp Inc. (sinds feb. 2014 eigendom van Facebook) toestemming om periodiek je gehele adresboek uit te lezen, op te slaan op de computers van WhatsApp Inc. en naar goeddunken te gebruiken. 2

Goh, wist je dat niet? Zeker de Servicevoorwaarden van WhatsApp niet gelezen, gewoon klik, klik, klik gedaan en klaar. Nou, dat is niet zo mooi! Want met deze app gooi je niet alleen je eigen persoonlijke gegevens over de schutting van WhatsApp Inc. en Facebook, maar ook de persoonlijke gegevens van al je prive, medische en zakelijke relaties, zonder dat zij jou daarvoor toestemming hebben gegeven!

We lezen even verder bij het Privacybeleid van WhatsApp: 3

Gelieerde bedrijven

In 2014 zijn we onderdeel geworden van de Facebook-bedrijvengroep. Als onderdeel van de Facebook-bedrijvengroep ontvangt WhatsApp informatie van en deelt WhatsApp informatie met deze groep bedrijven. We kunnen de informatie die we van hen ontvangen en zij kunnen de informatie die wij met hen delen gebruiken om te helpen onze Diensten en hun aanbod te exploiteren, verlenen, verbeteren, begrijpen, aan te passen, ondersteunen en aan te prijzen. Dit omvat het helpen verbeteren van de infrastructuur- en afleveringssystemen, het begrijpen hoe onze Diensten of die van hun worden gebruikt, het beveiligen van systemen, en het bestrijden van spam, misbruik of schendingen. Facebook en de andere bedrijven in de Facebook-bedrijvengroep kunnen ook informatie van ons gebruiken om uw ervaringen binnen hun diensten te verbeteren zoals door het doen van productsuggesties (bijvoorbeeld voor vrienden of connecties of interessante inhoud) en door het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Uw WhatsApp-berichten worden echter niet op Facebook gedeeld waar anderen het kunnen zien. Facebook gebruikt uw WhatsApp-berichten uitsluitend ter ondersteuning van de exploitatie en verlening van onze Diensten.

Dus ook wanneer jouw prive, medische of zakelijke relaties geen account hebben bij Facebook of een van de andere bedrijven in de Facebook-bedrijvengroep, zorg jij er met jouw WhatsApp app voor dat hun gegevens toch bij Facebook en/of een van de andere bedrijven in de Facebook-bedrijvengroep terechtkomen!

Volstrekt onacceptabel! En, hoezo ben jij bevoegd om persoonlijke gegevens van je relaties in je adresboek door te sturen naar WhatsApp Inc. en Facebook? Hebben jouw relaties je daarvoor toestemming gegeven? Heb je hun die toestemming ooit gevraagd?

Tot slot lezen we bij de Servicevoorwaarden van WhatsApp:

Privacybeleid en gebruikersgegevens

WhatsApp vindt uw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van WhatsApp worden onze informatiepraktijken (waaronder berichten) beschreven, met inbegrip van de soorten informatie die we van u ontvangen en verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en delen. U stemt in met onze gegevenspraktijken, waaronder het verzamelen, gebruiken, verwerken en delen van uw informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid, en tevens met het overdragen en verwerken van uw informatie naar of in de Verenigde Staten en andere landen waar wij faciliteiten, dienstenaanbieders of partners hebben of gebruiken, ongeacht waar u onze Diensten gebruikt. U erkent dat de wet- en regelgeving en normen in het land waar uw informatie wordt opgeslagen of verwerkt, kunnen verschillen van die in uw eigen land.

Geschilbeslechting

Toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden evenals op eventuele Geschillen, in de rechtbank of bij arbitrage, die zich kunnen voordoen tussen WhatsApp en u zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, ongeacht het bestaan van bepalingen betreffende conflicterende wetten.

M.a.w.: Data wordt overgedragen en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen waar WhatsApp of partners faciliteiten gebruiken. De wetten van de staat Californië zijn van toepassing. Nationale en/of Europese (privacy)wetgeving is niet van kracht!

Per direct verwijderen dus dit WhatsApp computervirus, waarmee je de privacy van al je relaties schendt! En als je dit niet wilt, zou je tenminste het fatsoen moeten hebben om alle contactinformatie van je relaties, die geen WhatsApp gebruiken, uit je telefoon te verwijderen.

Geen WhatsApp dus, maar wat dan wel? Zijn er alternatieven voor WhatsApp? Ja, die zijn er zeker! De meest voor de hand liggende optie is terug naar de basis van WhatsApp: XMPP. 4

Wat is XMPP?

XMPP is geen bedrijf, maar een open standaard voor berichtuitwisseling via het Internet. XMPP staat voor "Extensible Messaging and Presence Protocol": 5

 • eXtensible: uitbreidbaar De XMPP standaard is zo opgezet, dat telkens extra functionaliteit kan worden toegevoegd: XMPP Extension (XEP).
 • Messaging: berichtuitwisseling
 • Presence: XMPP geeft door of een gebruiker aanwezig/afwezig of niet beschikbaar is.
 • Protocol: Een technische afspraak.

De ontwikkeling van de open XMPP standaard wordt geleid door de "XMPP Standards Foundation" (XSF). 6 Alle XMPP specificaties zijn openbaar, iedereen kan ze inzien. Iedere software ontwikkelaar kan zich dus zonder voorbehoud conformeren aan de XMPP standaard. Het lidmaatschap van de XSF staat voor iedereen open. De XMPP standaard is niet in handen van één (commerciële) partij, maar is een gemeenschapsproject (community project).

De ontwikkeling van XMPP begon in 1999 onder de naam "Jabber". In 2007 werd de naam veranderd in "XMPP".

XMPP functioneel

XMPP biedt een groot aantal toepassingen:

 • Chat/Instant Messaging (IM): Uitwisselen van berichten tussen gebruikers
 • Group chat: Discussies in groepen
 • Bestandstransfer: uitwisselen van foto's, muziekbestanden, enz.
 • Voice: telefoongesprekken
 • Video: beeldgesprekken en video-conferentie
 • Social networking: naast chat ook micro-blogging, online tekenen
 • Gaming: bijv. Nintendo Switch, Fortnite, Star Trek Online
 • Internet Of Things: communicatie tussen intelligente apparaten
 • Robotica

XMPP Hoe te beginnen?

De organisatie van XMPP lijkt op die van Internet mail. Net als bij email is XMPP decentraal georganiseerd als een wereldwijd netwerk van servers in combinatie met client programma's voor de gebruikers: 7

 • De XMPP servers versturen de berichten over het Internet van de XMPP server van de zender naar de XMPP server van de ontvanger.
 • De client programma's (op de smartphone, PC, etc. van de gebruiker) verzorgen de communicatie tussen de gebruiker en de XMPP server, waarop de gebruiker een account heeft.

Om met XMPP te beginnen hebben we dus nodig:

 • XMPP server ergens op het Internet (met hierop een account van de gebruiker)
 • XMPP client programma op je smartphone, PC, etc.

XMPP servers

Er zijn duizenden XMPP servers in de wereld. Niet alle XMPP servers zijn echter open voor publiek gebruik (bijv. omdat dit bedrijfsservers zijn). Hierbij drie lijsten van XMPP servers voor publiek gebruik:

Aandachtspunten bij het kiezen van een XMPP server:

 • Security: Kies een server met een "A" classificatie voor encryptie support.
 • Compliance: Kies een moderne server, die de nieuwste XMPP (XEP's) ondersteunt.
 • Locatie/snelheid: Kies i.v.m. responstijden bij voorkeur een server in ons deel van de wereld, bijv. in Nederland, Duitsland, Frankrijk, enz.

Verder maakt de keuze van de server niet zo veel uit. In het gebruik merk je niets van de server, behalve wanneer hij het niet doet of de nieuwste XMPP XEP's niet ondersteunt, waardoor bepaalde functionaliteit niet werkt.

Registreer een account op de gekozen XMPP server. Hierna heb je een z.g. "Jabber ID" (JID): je_naam@xmpp_server_naam 8

XMPP client programma's

Hieronder enkele veelgebruikte Open Source 9 XMPP client programma's:

Client Platform Encryptie Toepassingen
Conversations Android OMEMO Chat
Chatsecure iOS OMEMO Chat
Gajim Linux, Windows OMEMO Chat
Pidgin Linux, macOS, Windows OTR Chat, Voice, Video
Movim Browser, Android, Linux, macOS, Windows Chat, Voice, Video, Social
Salut à Toi Android, Linux, Browser Chat, Social
Jitsi Meet Browser, Android, iOS OTR Chat, Video, Social
Converse Browser (Javascript) OMEMO Chat


Encryptie: OMEMO is de modernste encryptiestandaard. 10

Conversations Android app

Conversations Android app

Zie ook:


 1. whatsapp.com: Servicevoorwaarden 

 2. In de Servicevoorwaarden staat "telefoonnummers". De WhatsApp app is echter "Closed Source" software, dus wat de app in werkelijkheid doet valt niet na te gaan. 

 3. whatsapp.com: Privacybeleid van WhatsApp 

 4. De ontwikkeling van WhatsApp werd gebaseerd op XMPP.
  wikipedia.org: WhatsApp Technical 

 5. wikipedia.org: Extensible Messaging and Presence Protocol 

 6. xmpp.org: XMPP Standards Foundation (XSF) 

 7. XMPP is decentraal georganiseerd. Vanuit privacy oogpunt is het grote voordeel van een decentrale organisatie, dat geen enkele serviceprovider beschikt over de metadata van alle gebruikers. (Vergelijk met WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Signal, etc., waar de complete gebruikers-database in handen is van één commerciële partij. Dat is ook hun business model!) 

 8. De Jabber ID (JID) je_naam@xmpp_server_naam lijkt op een email adres, maar is het niet! 

 9. Open Source: De broncode van het programma is door iedereen (met verstand van zaken) in te zien en dus te controleren. Open Source software is de beste garantie voor software, die doet wat ie doen moet, zonder virussen, malware en adware. 

 10. conversations.im: OMEMO 

Vorige Bericht Volgende Bericht