De Parabel van Ukrabelgique

ukraine rusland

De Parabel van Ukrabelgique

Als Zelenksky in Brussel de scepter zou zwaaien

Marjan Waldorp

Beste,

Laat ik beginnen te zeggen dat ik het enorm waardeer dat je de moeite hebben genomen om naar het interview met Maria Lelyanova te kijken:

interview-mascha-graveyard

Het is belangrijk dat wij kennis nemen van het relaas van de Russische anti-oorlogsactiviste Maria Lelyanova (Mascha), die er vast van overtuigd was dat alles wat de Russische media zeiden propaganda was en dat de Westerse media de waarheid spraken. Toen Mascha echter in haar hoedanigheid als Engels vertaalster van de Amerikaanse journalist John Mark Dougan opdrachten kreeg om zijn Donbass video's in het Engels te vertalen, raakte zij in verwarring. Wat daar in die video's gezegd werd leek meer op Russische propaganda! Dat kon niet kloppen. Aan de andere kant was het overduidelijk dat dit gewone mensen waren, geen acteurs.

Omdat Mascha en John in gesprekken van inzicht bleven verschillen, bood John Mascha aan om als tolk mee te gaan op een reis door de Donbass, zodat zij de situatie in de Donbass met eigen ogen zou kunnen zien en haar eigen mening zou kunnen vormen. Geconfronteerd met de schokkende werkelijkheid aldaar draaide Mascha vervolgens volledig om! Aan het einde van het interview antwoordt zij op de vraag wat er gelogen is van wat er door de Westerse media wordt bericht: "Alles! Alles is gelogen!"

Nee, wij -het Westen- strijden in Oekraïene niet voor een goede zaak! Het verhaal dat wij in Oekraïne "onze Europese normen en waarden" aan het verdedigen zijn tegen het barbaarse Rusland is volledig naast de waarheid! De echte waarheid is dat wij in Oekraïne een regelrecht Nazistisch regime steunen dat minderheden discrimineert, onderdrukt en menselijke waarden vertrapt.

Laat ik wat er sinds 2014 in het verre land Oekraïne gebeurt eens dichtbij halen en projecteren op de multi-etnische staat België. Ofwel, stel dat Zelensky in Brussel de scepter zou zwaaien:

De Parabel van UkraBelgique

In 2014 kwam na hevige -door Frankrijk aangestuurde- onlusten een Frans gezinde regering in La Belgique aan de macht. Deze regering gaf de Waalse nationalisten vrij spel en hitste de Waalse onvrede gevoelens jegens de Nederlandstalige bevolking op. In 2019 nam het parlement in Brussel een taalwet aan, die het Waals tot de enige nationale taal in La Belgique verhief. Deze taalwet, die in fasen ingevoerd zal worden, beoogt La Belgique volledig te verwaalsen.

In 2021 kwam daar de "Wet op de Inheemse Volkeren" bovenop. Deze wet maakt onderscheid tussen burgers, die in La Belgique geworteld zijn (inheemsen) en zij, die een ander thuisland hebben (niet-inheemsen). Walen zijn inheemsen. Nederlandstaligen zijn niet-inheemsen; zij hebben immers Nederland als thuisland. Alle burgers van La Belgique worden volgens deze wet ingedeeld in drie categorieën. De eerste categorie zijn de inheemsen. De tweede categorie omvat bijzondere minderheden. In de derde categorie vallen de overige bevolkingsgroepen, zoals de Nederlandstaligen. De Burgers in de eerste categorie hebben volledige burgerrechten. Burgers in de derde categorie hebben sterk beperkte rechten. Zij hebben o.a. geen recht op onderwijs in de eigen taal en geen recht op overheidssteun voor culturele en religieuze aktiviteiten. Als gevolg van deze "Wet op de Inheemse Volkeren" werden de Nederlandstaligen beroofd van een groot deel van hun rechten en vrijheden. Nederlandstalig onderwijs werd verboden. De Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) werd gesloten. De Vlaamse feestdag afgeschaft. Op het spreken van Nederlands op straat kwam een boete van 300 Euro.

De schoolboeken werden door de nieuwe Brusselse regering herschreven. La Belgique is immers altijd al een trots Waals land geweest, waarvan de geschiedenis teruggaat tot op de Neanderthalers. Nederlandstaligen worden afgeschilderd als onmensen, die La Belgique niets dan slechts brengen. In zomerkampen worden Waalse jeugdgroepen via spel geoefend in het doden van Nederlandstalige onmensen.

Een reactie op deze flagrante schending van burgerrechten kon uiteraard niet uitblijven! De Vlaamse patriot Dries van Langenhove richtte een separatistenleger op om de Brusselse onderdrukking het hoofd te bieden. Brussel antwoordde met het zenden van extreem nationalistische Waalse keurtroepen naar de Nederlandstalige gebieden. Antwerpen,  Hasselt en andere Vlaamse steden werden gebombardeerd. In de afgelopen acht jaar vonden 14.000 Vlamingen de dood, waaronder 500 kinderen. In Bree is op het marktplein een expositie ingericht met rijen foto's van omgekomen Vlamingen en Vlaamse kinderen.

In Feb. 2022 begon Nederland een speciale miltaire operatie in België, nadat Vlaanderen zichzelf tot onafhankelijke Vlaamse republiek had uitgeroepen en Nederland om hulp had gesmeekt. De Vlaamse separatisten hadden al eerder Nederland om hulp gevraagd en wilden zich bij Nederland aansluiten, maar de Nederlandse regering had de boot afgehouden. Toen de Nederlandse regering echter berichten bereikten dat Brussel een groot offensief in de Nederlandse gebieden aan het voorbereiden was en Brussel bovendien openlijk uitsprak een kernwapenmogendheid te willen worden, besloot de Nederlandse regering tot ingrijpen. In een poging Brussel naar de onderhandelingstafel te krijgen, rukte het Nederlandse leger in een schijnaanval op naar Brussel. Deze taktiek mislukte echter, omdat Frankrijk en haar bondgenoten een akkoord met Nederland blokkeerden. De president van Spanje maakte Brussel ondubbelzinnig duidelijk dat wanneer zij nu een akkoord met Nederland zouden sluiten, alle hulp zou worden stopgezet.

Daarop verplaatste de strijd zich naar het werkelijke front in Vlaanderen. In reactie op de Nederlandse inval stuurde Brussel de Waalse keurtroepen o.a. naar de havenstad Antwerpen. Om niet aangevallen te worden verschansten zij zich in civiele objecten, zoals scholen, klinieken en huizen. De bewoners van de huizen werden daarbij in de kelders opgesloten, de deuren voorzien van booby traps, zodat zij niet zouden ontsnappen. Om te voorkomen dat de Nederlanders de stad zouden aanvallen, werd de haven van Antwerpen vol mijnen gelegd. Helaas werd export via de haven daardoor onmogelijk.

Vreemd genoeg berichtten de media in Frankrijk, Italië en Spanje nagenoeg niets over deze sinds 2014 zeer problematische situatie in La Belgique. Daar heette het dat het barbaarse Nederland zomaar zonder enige aanleiding het vredelievende democratische La Belgique was binnengevallen. De autocratische Nederlandse premier Rutte werd er van beschuldigd dat hij het Groot Nederlandse Rijk in ere zou willen herstellen.

In reactie op de Nederlandse inval in La Belgique besloten Frankrijk, Italië en Spanje om sancties tegen Nederland in te stellen. Als gevolg daarvan zijn de Nederlandse banktegoeden nu bevroren. Er mag geen Nederlands varkensvlees meer worden ingevoerd.  Ook de invoer van Gronings aardgas zal worden afgebouwd. De Nederlandse economie zal hierdoor zeker op de knieën gedwongen worden. Militair wordt La Belgique geholpen door het sturen van afgedankt wapentuig, zoals F-16 gevechtsvliegtuigen, Leopard tanks en howitzers. In een recente ontwikkeling heeft Frankrijk moderne raketlanceerinstallaties naar La Belgique gestuurd. Die worden o.a. gebruikt om de steden Genk en Hasselt te beschieten, waarbij honderden mini anti-persoons mijnen (Butterfly mines) over de marktpleinen worden uitgestort. Doordat deze mijnen zo klein zijn (ter grootte van een aansteker) en bovendien geschutskleurd, worden veel kinderen het slachtoffer van deze Butterfly mines.

Enzovoorts, enzovoorts..

Tot zover deze parabel van La Belgique. Uiteraard gaat iedere vergelijking altijd mank. En gelukkig is de echte situatie in België totaal anders dan die in Oekraïne, maar deze parabel geeft wel een beeld van de bizarre, gruwelijke werkelijkheid, zoals die zich sind 2014 in Oekraïne heeft voltrokken. Een werkelijkheid, die wij echter koste wat het kost niet mogen weten. Voor het oog van de alerte lezer, sijpelt er in de media af en toe iets door, maar voor het overige is het één grote propagandamachine, waarbij de waarheid wordt verdraaid en Rusland consequent alles in de schoenen geschoven krijgt. Het Boetsja drama, waarvan Rusland uiteraard de schuld kreeg, was bijv. in werkelijkheid een bijltjesdag. Nadat het Russische leger zich uit Boetsja had teruggetrokken, werden de pro-Russische collaborateurs in koelen bloede geliquideerd en als dode kraaien demonstratief als afschrikking op de openbare weg achtergelaten. Iets dat je met dierbaren nooit zou doen. Dit waren echter geen dierbaren. Dit waren Russische onmensen, kakkerlakken. 2

En wie het waagt de propaganda te doorbreken, wordt snoeihard aangepakt. Dat ondervond de Duits/Russische journaliste Alina Lipp, die op haar Telegram kanaal live vanuit de Donbass bericht. In reactie op haar "desinformatie" blokkeerde de Duitse overheid al haar bankrekeningen. 3 Hetzelfde overkwam de Britse journalist Graham Phillips, die als eerste Britse staatsburger door zijn eigen Britse regering gesanctioneerd werd. Zonder aanklacht, zonder gerechtelijke uitspraak werden al zijn bezittingen bevroren. Totale rechteloosheid! 4 Zo werkt dus vandaag de dag de rechtsstaat, of wat daar nog van over is. En zo is het dus nu gesteld met onze Europese normen en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting.

Zie ook:

Vorige Bericht Volgende Bericht