QR-tweedeling

corona

QR-tweedeling

Onderscheid maken is verkeerd!

Hieronder mijn antwoord op een "gezellige" avond georganiseerd door een instelling met een goed doel, waar de genodigden met een geldige QR-code "gezellig de beentjes onder tafel kunnen schuiven". De ongevaccineerden mogen het eten ongezellig komen afhalen.

Beste,

Ik vind het bijzonder teleurstellend dat jullie gekozen hebben voor een event met QR-code, en daarmee kiezen voor het bevestigen en tot "Het Nieuwe Normaal" verheffen van de tweedeling in de samenleving tussen de COVID-19 gevaccineerden en de ongevaccineerden. 1

In plaats van te kiezen voor een gelijke behandeling van iedereen (bijv. afhalen voor iedereen), hebben  jullie gekozen voor maximale fundraising en gezelligheid uitsluitend voor de meerderheid, de gevaccineerden.

Dat het als tweederangs burgers behandelen en uitsluiten van groepen mensen dramatische gevolgen kan hebben, heeft de geschiedenis bewezen. Uitsluiting is vaak een glijdende schaal. Het lijkt tamelijk onschuldig te beginnen, maar kan vervolgens volledig ontaarden. Kijk naar het "social credit system" in China. Kijk naar wat er nu in Australië gebeurt. Luister naar pastor Steve Cioccolanti over de toestand in de staat Victoria, Australië:

Pastor Steve Cioccolanti over de toestand in Victoria, Australië, 10-31-2021 2

Wat pastor Steve Cioccolanti hier zegt is zo surrealistisch dat je niet kunt geloven dat dit echt waar is! Ongevaccineerden is alles ontnomen: werk, winkelbezoek, zelfs stemrecht. Australië was toch een beschaafd land?

We stevenen pijlsnel af op een nieuwe wereldorde, die ons verkocht wordt met mooie zalvende woorden als "duurzaam", "sociaal rechtvaardig", "inclusief", maar die in werkelijkheid de gehele mensheid tot QR-slaaf gaat maken van "Het Systeem" in handen van een klein groepje superrijke technocraten. En wie niet mee wil doen in die mooie Nieuwe Wereld? Wel, die wordt gewoon "uitgeplugged", zoals pastor Paul Visser zo kernachtig verwoordt in zijn preek over "Het Beest": 3

Pastor Paul Visser over "The Great Reset", 10-10-2021 4

Gelijkheid voor alle burgers inleveren voor veiligheid? Nee, zelfs als het argument veiligheid waar zou zijn (quod non), een slecht idee!

Vandaag is het uitsluiten van gezonde burgers van een event.
Morgen is het uitsluiten van burgers van de zorg, het werk, de bankrekening, stemrecht, enz.

Dit zouden we met z'n allen niet moeten willen!

Vriendelijke groet,

Marjan Waldorp


  1. Want daar komt het gewoon op neer. Het "Je kunt je toch laten testen?" is pure hypocrisie om vol te kunnen blijven houden dat de COVID-19 vaccinatie vrijwillig is en dat er toch een alternatief is. Niemand gaat zich voordurend laten testen (ook een medische handeling!) om een restaurant, museum of event te kunnen bezoeken. Dat is een buitenproportionele inspanning. 

  2. Pastor Steve Cioccolanti over de toestand in Victoria, Australië, 10-31-2021 

  3. Nee, ik ben geen reli-complottist. Wel is het opmerkelijk dat de laatste tijd ook in religieuze kringen mensen wakker worden en zich zorgen maken over de ontwikkelingen in de wereld. Lees in dat verband ook de open brief van aartsbisschop Carlo Maria Viganò aan president Trump: http://www.wederhoorforum.nl/blog/vigano-trump-2020-10-25 

  4. Pastor Paul Visser over "The Great Reset", 10-10-2021 

Vorige Bericht Volgende Bericht