Coronacrisis Leiderschapscrisis

corona rutte baudet

Update: 8-06-2020

Coronacrisis is
Leiderschapscrisis

Leiderschapscrisis in de politiek

Marjan Waldorp

Volg "dé wetenschap"

Net als in de klimaatcrisis schermen ook bij de Coronacrisis politieke bestuurders met de authoriteit van de "dé wetenschap". Maar -net als in de klimaatcrisis- "dé wetenschap" bestaat niet! De opvatting van Jaap Van Dissel van het RIVM dat we het virus "gecontroleerd moeten laten rondgaan" en zo 60-70% groepsimmuniteit opbouwen, wordt helemaal niet door alle wetenschappers gedeeld, integendeel! Dat blijkt ook uit de heel verschillende aanpak in de diverse landen. In het Verre Oosten -China, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan- wordt ingezet op "Lockdown", het met strenge maatregelen indammen van het virus. Gelukkig maar! Anders had China nu niet 81.637 besmettingen, maar 600 miljoen besmettingen!

In Wynia's week van 21 Mrt. 2020 haalt Paul Hekkens een aantal deskundigen aan.
Uit dit artikel: 1

Dat ook vakmensen niet op groepsimmuniteit inzetten, blijkt uit een reactie van de Italiaanse hoogleraar microbiologie en virologie Roberto Burioni. Hij zegt: ‘Er is geen enkele wetenschappelijke basis om te spreken over groepsimmuniteit. (…) Het is een heel groot risico dat de Nederlandse regering neemt. We weten namelijk nog helemaal niet of er wel immuniteit voor dit virus kan ontstaan. Dat is nog onbekend. Bovendien is er nog geen vaccin. (…) Het coronavirus is ontzettend besmettelijk en zorgt bij heel veel mensen voor problemen met de ademhaling.’

De Belgische viroloog Leen Delang noemt inzetten op groepsimmuniteit ‘pokeren, dat mogelijk met een menselijke tol komt. (…) Er is nog te veel onzekerheid over dit virus en over de eventuele weerstand die er opgebouwd wordt, (…) We kennen het virus nog maar pas, er is dus alleen iets te zeggen over de kortdurende weerstand. We weten niet hoe volledig die immuniteit is of hoelang die blijft. Vooral de risicogroepen worden zwaar getroffen, maar er zijn toch ook heel wat jongere mensen tussen de 30 en de 50 jaar ernstig ziek, wat gaan daar de gevolgen voor de longcapaciteit zijn? (…) Bovendien weten we niet of er wel zo’n tweede golf gaat komen.’

De Belgische evenknie van Jaap van Dissel, Marc van Ranst sneert over de groepsimmuniteit als strategie in De Afspraak: ‘Pas op, dat deed men in de Middeleeuwen ook. Toen kon men niets anders. Maar in de samenleving zoals de onze is dat een beetje een zwaktebod.’

Interessant is ook wat de bedenker van de flatten the curve-strategie Carl Bergstrom in Nieuwsuur over de Nederlandse strategie zegt: ‘Ik maak me zorgen als ik ze hoor praten over het bereiken van groepsimmuniteit als doelstelling. Want dan laat je toe dat de helft van de bevolking besmet raakt. Dat kost heel veel mensenlevens. (…) Om zover te komen, moet je zoveel gevallen hebben onder de bevolking, dat je er een zeer hoge prijs voor betaalt. (…) Ik prefereer een volledige lockdown als die mogelijk is, boven de besmetting van de halve bevolking.’

Kortom niet alle deskundigen zijn het met elkaar eens. "Dé wetenschap" bestaat niet! En in een democratische samenleving hebben politici en deskundigen elk hun eigen taak. Deskundigen hebben de taak om expertise in te brengen en te adviseren, maar zij dragen geen verantwoordelijkheid. Politieke bestuurders zijn verantwoordelijk. Zij hebben een mandaat en zij nemen verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij kiezen welke deskundigen zij willen raadplegen en welke adviezen zij willen opvolgen. Hedendaagse politici plaatsen deskundigen te veel op een voetstuk. Ze geven zich vol ontzag aan de zeer geleerde deskundigen over en verschuilen zich achter hun authoriteit. Dat is een zwaktebod en misplaatst! Politici horen zich bewust te zijn dat zij in de "Driver's Seat" zitten!

Computermodellen

Ook heel opmerkelijk: Net als in de klimaatcrisis en de stikstofcrisis wordt er ook nu weer gestuurd op basis van computermodellen. De computermodellen zijn leidend, niet de gemeten data. Ook dat doen ze in het Verre Oosten heel anders! Daar meten ze. Op luchthavens en bij metro's staan controleurs met temperatuurscanners. In Zuid-Korea staan overal mobiele teststations langs de weg, waar je jezelf kunt laten testen. En zo moet het! In de beta-wetenschappen horen metingen -harde data- leidend te zijn. Computermodellen zijn een nuttig hulpmiddel, maar vervangen metingen niet!

Voorzorgsbeginsel

En waar is hier het "Voorzorgsbeginsel"? In het klimaatdossier voorspellen wetenschappers op basis van computermodellen (die door metingen gelogenstraft worden!) een klimaatcatastrofe in het jaar 2100. Om die mogelijke catastrofe af te wenden moet onze moderne industriële maatschappij nu al uit voorzorg volledig op de schop: de Energietransitie. Kosten: triljoenen Euro's en Dollars. Dat heet het "Voorzorgsbeginsel". Want stel je voor dat die klimaatwetenschappers gelijk hebben!

Nu met de Coronacrisis is er een concrete ramp in China. Geen onzeker toekomstscenario in het jaar 2100, nee een concrete actuele ramp en met een explosief karakter. Op basis van het "Voorzorgsprincipe" had je dan onmiddellijk maatregelen moeten nemen. Want stel je voor dat die ramp ook ons bereikt! Maar wat doen onze politieke leiders? Helemaal niets! Ze wuiven het aanvankelijk gewoon weg. Ze bagatelliseren het. Vervolgens hobbelen de leiders met hun maatregelen achter de feiten aan. Ze zijn niet pro-actief; ze beschermen niet; ze zijn reactief.

Het "Voorzorgsbeginsel"? Ach, dat is gewoon een debatteertrucje. Dat haal je uit de kast als het je politiek goed uitkomt om je opponent tactisch klem te zetten.

Nederlands leiderschap

In Jan. bericht minister Bruins van Medische Zorg dat de kans dat het Coronavirus vanuit China Nederland bereikt klein is. 2

Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 6 Feb. dient kamerlid Chris Jansen (PVV) een motie in over het uitwerken van drie scenario's inzake het Coronavirus en een motie over een personenvliegverbod voor alle directe vliegroutes van en naar China en andere risicogebieden. Beide moties worden verworpen. 3

Op 25 Feb. stuurt minister Bruins de kamer een brief, waarin hij stelt dat het risico voor Nederland klein is.

In het Tweede Kamer debat op 12 Mrt. vraagt Thierry Baudet aan minister Bruins hoe hij aankijkt tegen de succesvolle aanpak in Singapore. Minister Bruins antwoordt: "Voorzitter ik heb mij te weinig verdiept in de situatie in Singapore. Dus daar kan ik geen antwoord op geven." Wel, wel! Singapore wordt door de WHO als lichtend voorbeeld geprezen, maar de minister van Medische Zorg weet van niets! Hij heeft zich er niet zo in verdiept. Hij is ook niet geïnteresseerd. Als het gaat over kijken naar andere landen kijkt hij naar andere landen in Europa en de samenwerking daarmee, zo zegt hij. Buiten Europa houdt de wereld voor de minister blijkbaar op! 4

In ditzelfde debat vraagt Baudet aan minister Grapperhaus om grenscontroles in te voeren: "We moeten controle hebben over wie ons land binnenkomt. Dat is toch evident!" In zijn antwoord verschuilt minister Grapperhaus zich eerst achter Schengen. Als Thierry Baudet dat onderuit haalt, voert hij aan dat sluiten van de grenzen het binnenbrengen van beschermingsmiddelen zou vertragen. Uiteindelijk komt het echte antwoord: "Gesloten grenzen zijn in het kader van de crisisbestrijding niet een prioriteit." En wat later in het debat: "De heer Baudet en ik hebben misschien toch een wat andere basislogica." 5

Nog in dit debat probeert Geert Wilders minister Slob te overtuigen om de scholen toch te sluiten, maar Slob geeft niet toe. Later in debat met premier Rutte eist Wilders om de scholen te sluiten -zoals in vrijwel alle landen om ons heen- en voorspelt dat Nederland in opstand zal komen als dit niet gebeurt. 6 Wilders taxatie van de gevoelens in de samenleving blijken juist. Drie dagen later sluit de regering onder druk alsnog alle scholen!

Kamerlid Hayke Veldman (VVD) vindt dat het pas nodig is om maatregelen te nemen als het nodig is, want de zorg is in Nederland prima op orde. Extra voorbereidingen zijn dus niet nodig. Geert Wilders is het hier totaal niet mee eens en vindt dat er sinds Jan. kostbare tijd is verspeeld om voorbereidingen te treffen zoals het bestellen van beademingsapparatuur. Klopt de analyse van Hayke Veldman dat Nederland zo goed voorbereid is? Nou, daar valt nog wel wat op af te dingen. Nederland heeft 1150 IC-bedden / 17 milj. inwoners. Duitsland heeft 28.000 IC-bedden / 81 milj. inwoners. Duitsland heeft dus 5x zo veel IC-bedden per inwoner! 7

Op 16 Mrt. richt premier Rutte zich tot het volk met een angstaanjagende toespraak. De regering volgt Jaap van Dissel en het RIVM met haar keuze voor groepsimmuniteit. "Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid." Het noemen van cijfers wordt angstvallig vermeden! 8

Op 20 Mrt. sluit België de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen van en naar België. Nederland stelt geen grenscontroles in.

Ook op de persconferentie van 23 Mrt. blijft de toon dat ouderen en kwetsbaren beschermd moeten worden. Dat jongeren ook ernstig ziek kunnen worden en komen te overlijden moeten we blijkbaar op de koop toe nemen. Onderliggend is groepsimmuniteit blijkbaar nog steeds de kern van het beleid. De persconferentie staat in het teken van strengere maatregelen wat betreft social distancing en uitbreiding IC-capaciteit. Geen woord over testen en gebrek aan testcapaciteit. Ook geen woord over grenscontroles.

Duits leiderschap

De Duitse aanpak is min of meer hetzelfde. Op een persconferentie 28 Jan. 2020 zegt minister van gezondheid Jens Spahn dat hij zich alleen zorgen maakt over de samenzweringstheorieën die op het Internet circuleren.

Op 28 Feb. staat Duitsland voor het eerst in de top tien van meest besmette landen, in Europa tweede achter Italië.

Op 4 Mrt. pleit Alice Weidel (AFD) voor een inreisstop aan de grenzen. Zij waarschuwt voor migranten, die er juist nu aankomen. Ook vraagt zij om koortscontroles op de luchthaven. CDU-politicus Rudolf Henke verwijt de AFD daarop dat zij de crisis gebruikt om verdeeldheid te zaaien.9

Op 10 Mrt. verkondigt Angela Merkel dat 60-70% van de Duitsers het virus zal krijgen. Op een persconferentie 11 Mrt. staat Merkel er opnieuw op om de grenzen niet te sluiten.

Op 13 Mrt. sluiten Tsjechië, Polen en Denemarken de grenzen met Duitsland. Duitsland sluit haar grenzen niet.

Op 18 Mrt. landen er in Duitsland nog vliegtuigen uit Iran en China. De passagiers worden niet getest en hun temperatuur niet gemeten.10

Brits leiderschap

Ook Boris Johsson loopt achter de feiten aan. Eerst is het credo "groepsimmuniteit", maar weldra dwingen de feiten tot het nemen van maatregelen. Op 23 Mrt. kondigt Boris Johnson een pakket maatregelen af vergelijkbaar met België.

Coronacrisis is leiderschapscrisis

Thierry Baudet betoogt in het interview bij "ON" op 15 Mrt. 2020 dat de Coronacrisis een leiderschapscrisis is. Politieke leiders als Mark Rutte zijn volgers, geen leiders. Ze varen blind op "deskundigen". Ze nemen zelf geen verantwoordelijkheid, ze hebben geen visie. [Denk aan de uitspraak van Rutte: "Voor visie moet je naar de oogarts." Dat was een kwinkslag, maar ondertussen ontweek Rutte wel de vraag.]

Ongehoord Nederland: Coronacrisis is leiderschapscrisis - Joost wil het weten #3

Toespraak Rutte: Groepsimmuniteit!

Op maandagavond 16 Mrt. richt premier Rutte zich tot het volk. Rutte's toespraak zit listig in elkaar. De toon is heel soft. Rutte loopt over van begrip. De boodschap klinkt heel sociaal. Het is een absolute prioriteit de risico's voor ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid zo klein mogelijk te maken. Deze softe presentatie werp zijn vruchten af. Rutte's toespraak wordt goed ontvangen. De coalitiepartijen en de linkse oppositie staan in koor te juichen met hun loftuitingen!

Maar Rutte noemt geen man en paard. Jaap van Dissel van het RIVM doet dat later die avond in "Nieuwsuur" wel. Hij vertelt dat ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders het virus zou moeten krijgen om groepsimmuniteit te bereiken. "We willen het virus laten rondgaan onder mensen die er eigenlijk weinig last van hebben", zegt Van Dissel. Onder de softe presentatie zit dus een snoeiharde angstaanjagende boodschap: Wordt u voor het goede doel "groepsimmuniteit" maar ziek. Alleen niet allemaal tegelijk graag, want dat kan ons zorgsysteem niet aan!

En dan komt tijdens de Tweede Kamer hoorzitting van 18 Mrt. de waarheid naar boven. Na anderhalf uur hoorzitting, waarin Jaap Van Dissel van het RIVM steeds weer roept hoe goed genezen patiënten bijdragen aan groepsimmuniteit, stelt Thierry Baudet in zijn vraag aan Van Dissel dat het bij deze gecontroleerde verspreiding van het virus heel lang zal duren voordat 60% groepsimmuniteit wordt bereikt. Van Dissel antwoordt: 11 12

"Onze maatregelen richten zich er niet op 60% bereiken. De maatregelen richten zich erop om de IC-capaciteit in stand te houden, om zo min mogelijk kwetsbare ouderen de infectie te laten doormaken met potentiële ernstige gevolgen. (..) De 50-60% die je nodig zal hebben om het virus in de toekomst geen kans te geven in Nederland, die zal je bijna niet anders kunnen bereiken dan met een vaccin."

De toespraak van Rutte is dus niet alleen een bom in satijnen cadeauverpakking, maar geeft ook nog eens een valse voorstelling van zaken. Het mooie verhaal dat we met het scenario van "het virus maximaal controleren" groepsimmuniteit kunnen opbouwen blijkt een sprookje! Het bereiken van 60% groepsimmuniteit gaat op deze manier heel lang duren, misschien wel jaren.

Conclusie

De conclusie is dat het halfslachtige social distancing beleid van de Nederlandse regering (en vele andere regeringen) het probleem niet gaat oplossen. Er lijkt maar één succesvolle aanpak: een totale lockdown met een rigoreus test- en opsporingsbeleid, zoals dat bijv. in Singapore is uitgevoerd. Voor Nederland (en vele andere landen) is dat nu echter een gepasseerd station.

(Bron: Tichys Einblick)

Het social distancing beleid zal bovendien onhoudbaar blijken. De gigantische economische vervolgschade zal elke overheid snel boven het hoofd gaan groeien. Het verhaal is nu "We lenen het er wel bij", maar hoe lang kun je een economie, die half op slot zit, draaiende houden met geleend geld? Wat we nu doen is wat we Griekenland zo kwalijk hebben genomen: Een schijnwelvaart in stand houden met geleend geld. Die politiek was uiteraard onhoudbaar en leidde tot de Griekse crisis. Hoe zal deze politiek voor ons aflopen? Wie het weet mag het zeggen! Ik denk dat binnen afzienbare tijd (eerder weken dan maanden) veel regeringen zich door de economische realiteit gedwongen zullen zien hun economieën weer op te starten met alle gevolgen van dien.

Meer informatie: wederhoorforum.nl: Index Coronacrisis

Vorige Bericht Volgende Bericht