"Iraans" Pensioenakkoord

democratie

"Iraans" Pensioenakkoord

Vakbeweging kadert de democratische ruimte af

Nieuwsbericht NOS.nl 5 juni 2019:1

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming over de pensioenen. Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is afgelopen nacht overeenstemming bereikt.

Het kabinet heeft in een eindbod gezegd bereid te zijn om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en wil daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor vrijmaken. Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog en niet met een jaar zoals nu.

Vakcentrale FNV gaat dit principeakkoord vanavond voorleggen aan de vertegenwoordigers van de leden.

Volgende week mogen de leden van FNV en CNV zich over het akkoord uitspreken.

Ho! Wacht even! Begrijp ik dit goed? De Nederlandse regering heeft over haar beleidsmaatregelen onderhandeld met werkgevers en vakbonden. De leden van de vakbonden FNV en CNV gaan nu stemmen over beleidsmaatregelen van de Nederlandse regering.

Sinds wanneer zijn FNV en CNV politieke partijen met een mandaat van de kiezer?

Nee, natuurlijk niet, hoor ik u al zeggen. De Nederlandse regering zoekt een breed draagvlak bij het "middenveld" en praat daarom met de leiders van de betreffende belangenverenigingen. Dat noemen we "polderen" in Nederland.

Ja, daar kan ik in meekomen. Het is goed, dat een regering luistert naar diverse groepen in de samenleving, maar onderhandelen met belangengroepen, laat staan deze belangengroepen beslissingsrecht geven over beleid gaat echt twee stappen te ver!

"Je begrijpt toch wel, dat de regering geen onrust en stakingen wil?", hoor ik u nu tegenwerpen. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar dit is toch echt onjuist! Praten en luisteren is prima, maar belangengroepen horen in een democratie geen beslissingsrecht te hebben!

"Is dat niet een beetje erg formeel geredeneerd? De sociale partners zijn toch direct belanghebbenden?" Nee, dit is niet alleen formeel onjuist. Dit is ook oneerlijk! Vrijwel elke beleidsmaatregel heeft een keerzijde. De keerzijde van dit pensioenakkoord is dat het ca. 4 miljard per jaar kost. Belangengroepen zien de overheid veelal als een soort Sinterklaas, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat geld zal ergens vandaan moeten komen:

  • AOW uitkeringen overeenkomstig verlagen (maatregel kostenneutraal)
  • bezuinigen op andere overheidsuitgaven, bijv. onderwijs of gezondheidszorg
  • belastingen verhogen
  • staatsschuld op laten lopen

Hoe dan ook. De keerzijde is, dat het ergens pijn zal doen. Voor de betreffende belangengroepen speelt de keerzijde echter geen enkele rol! Dat is een probleem voor "de regering", niet hun probleem. Zij hebben alleen te maken met de belangen van hun leden. Daar maken zij zich sterk voor! Voor de keerzijde van hun eisen zijn zij niet verantwoordelijk en kunnen zij ook niet door de kiezer worden afgerekend. Daarom is het niet alleen formeel onjuist, maar ook onrechtvaardig om belangengroepen toe te staan de democratische besluitvorming onder druk te zetten of zelfs opzij te schuiven.

"Maar uiteindelijk is het toch het democratisch parlement -de Tweede Kamer- die het beleid van de regering goed- of afkeurt?" Ja, maar kun je een constructie, waar belangengroepen de ruimte van de regering en democratisch gekozen parlement afkaderen, nog wel democratisch noemen? Dit is een soort democratie op zijn "Iraans", waarbij de machthebbers vooraf de kieslijst accorderen en de Iraanse kiezer daarna heel "democratisch" zijn stem mag uitbrengen op één van de goedgekeurde kandidaten. Volgens emeritus Prof. Pieter Lukkes is dit geen "democratie" maar "profitocratie" of "lobbycratie".2

En als de Nederlandse regering zo graag een breed draagvlak in de samenleving wil, prima! Laat zij dan een referendum uitschrijven. Dan kunnen alle burgers zich uitspreken, ook zij die geen lid van een belangenvereniging zijn. Met op deze manier "polderen" wordt de burger van zijn stemrecht beroofd. Dat is oneerlijk en ondemocratisch!

FNV stemt in met pensioenakkoord

15 juni 2019

Vakbond FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. 3

Nog niet de helft van de ca. 1 miljoen FNV leden nam de moeite zijn stem uit te brengen: 375.823 stemmen. En dat terwijl de leden er niet eens voor naar een stembureau hoefden! Ze konden digtaal stemmen. Volgens de FNV is dit de hoogste opkomst bij een FNV-referendum tot nu toe.

Van de stemmers stemde 76% vóór: 285.625 leden van FNV -2,2% van de ca. 13 miljoen Nederlandse kiesgerechtigden- besliste over het pensioen van 17 miljoen burgers.

Vorige Bericht Volgende Bericht